Bevakningstjänster för
privatpersoner

Larmmottagning
& Larmutryckning 24/7

Vi står till tjänst med larmottagning och larmutryckning dygnet runt. Eventuella alarm förmedlas snabbt vidare från alarmcentralen till våra jourhavande väktare.

När vi behövs är det viktigt för oss att alltid vara så snabbt på plats som möjligt, samt att lösa och hantera alla problem och situationer på ett smidigt sätt.

Vår personal rycker ut vid till exempel inbrottslarm, överfallslarm, brandlarm och fastighetstekniska larm. Vid eventuella larmbesök skrivs sedan en händelserapport till kunden där det framkommer orsaken till besöket och vilka åtgärder som vidtagits eller borde vidtas.

Kontakta oss!

Ronderande väktare

Står din bostad eller fritidsbostad tom under en längre tid så kan rondering vara ett alternativ för dig. Regelbundna besök av ronderande väktare minskar avsevärt risken för inbrott, stölder och skadegörelse. I besöken kan även brandförebyggande åtgärder ingå.

Våra ronderingstjänster anpassas alltid individuellt, för att vi på bästa möjliga sätt skall kunna tillgodose kundens behov och önskemål.

Kontakta oss!

Ordningsvakttjänster

Vi kan stå till tjänst med ordningsvakter vid olika typer av privata tillställningar och evenemang.

Vår erfarna och serviceinriktade personal ser till att arrangemangen löper smidigt och bekymmersfritt.

Kontakta oss!

Personsäkerhet

Vi anser att personlig integritet borde vara en självklarhet. När personers grundtrygghet och säkerhet är hotade står vi till tjänst med vår sakkunskap för hur situationen bör hanteras.

Vi utför en riskbedömning för att identifiera tänkbara hotbilder. Utgående från riskbedömningen vidtar vi lämpliga åtgärder för att minimera och avlägsna risker. Dessa åtgärder kan vara t.ex. överfallslarm eller personskydd.

Alla lösningar utformas individuellt och våra arbetsmetoder är diskreta och förebyggande.

Kontakta oss!
MTP Syd Ab 2021
Web design by KeKu Design