Brandsäkerhet

Har du koll på om dina brandsläckare är granskade och fungerar som de ska? Vi hjälper dig med den lagstadgade granskningen och servicen som krävs för att hålla brandsläckaren i gott skick och försäkrar er på så sätt om att brandsläckarna fungerar om olyckan är framme.

Brandsläckarservice
må - fre kl. 8-16

Granskning av brandsläckare

För att försäkra sig om att släckningsanläggningarna är funktionsdugliga bör släckarna underhållas och granskas på behörigt sätt. Detta
är fastighetsinnehavarens skyldighet.  

Handbrandsläckare ska granskas med 


- Ett års intervall om släckaren förvaras på ett ställe där den är utsatt för faktorer som påverkar dess funktionsskick. Dessa faktorer är till exempel fukt, vibration, temperaturväxlingar eller köld.

- Två års intervall om släckaren förvaras inomhus i torra utrymmen utan temperaturväxlingar.

Tidpunkten för den första granskningen fastställs enligt den tidpunkt då handbrandsläckaren har tillverkats. Kontakta oss på MTP Syd och få din granskning gjord.

Kontakta oss!
Granskning av brandsläckare
Service av brandsläckare

Service av brandsläckare

Service av brandsläckare utförs om släckaren är äldre än tio år. En brandsläckarservice innefattar utöver granskning av släckaren även demontering, pulverbyte och provtryckning.

Kontakta oss!

Utbildning


Vi erbjuder också grundutbildning i brandsäkerhet med praktiska övningar för grupper, privata företag samt kommuner. Våra utbildare har genomgått särskild utbildning inom detta område.

Syftet med utbildningen är att ge deltagarna ökad kunskap inom ämnet för att bättre kunna förebygga och hantera de risker som finns, och som kan leda till brand eller annan olycka.

Vårt motto är att rätt utrustning och rätt utbildning skapar en tryggare arbetsplats.

Kontakta oss!
Brand
Brandsläckare

Brandalarmanläggningar

Visste du att det krävs särskild utbildning för att sköta om automatiska brandalarmanläggningar och för att utföra månadstest av dessa?
Lämna över ansvaret åt oss, så fixar vi detta! 

Våra väktare kan även rycka ut vid olika larm från dessa anläggningar om kunden önskar. Väktaren kan hjälpa till med exempelvis evakuering, förstahandssläckning eller granskning av olika utrymmen.

Kontakta oss!

Brandvaktstjänst

Efter en brand eller på en arbetsplats där risken för eldsvåda är överhängande kan vi stå till tjänst med brandvakter.

Våra brandvakter har genomgått särskild utbildning beträffande heta arbeten och riskerna som förekommer på dessa arbetsplatser.

Kontakta oss!
Många brandsläckare
MTP Syd Ab 2022
Web design by KeKu Design