Bevakningstjänster för
Företag

Larmmottagning
& larmutryckning 24/7

Vi står till tjänst med larmottagning och larmutryckning dygnet runt. Eventuella alarm förmedlas snabbt vidare från alarmcentralen till våra jourhavande väktare.

När vi behövs är det viktigt för oss att alltid vara så snabbt på plats som möjligt, samt att lösa och hantera alla problem och situationer på ett smidigt sätt.

Vår personal rycker ut vid till exempel inbrottslarm, överfallslarm, brandlarm och fastighetstekniska larm. Vid eventuella larmbesök skrivs sedan en händelserapport till kunden där det framkommer orsaken till besöket och vilka åtgärder som vidtagits eller borde vidtas.

Kontakta oss!

Ronderande väktare

Den ronderande väktarens huvuduppgift är att förebygga hot mot bevakningsobjekten och dess personal eller invånare. Olika typer av företag och industrier samt butiker, skolor och sjukvårdsinrättningar, men även privathushåll har nytta av denna bevakningsform.

Ronderna är individuellt anpassade för samtliga kunder och kan exempelvis vara stängningsronder, kontrollronder eller brandronder.

Ronderande väktare har visat sig vara ett effektivt skydd mot bland annat inbrott, anlagda bränder och skadegörelse.

Kontakta oss!

Personalstöd

Vi står till tjänst med personalstöd, till exempel lyfthjälp enligt särskild överenskommelse.

Kontakta oss!

Ordningsvakttjänster

Vi kan stå till tjänst med ordningsvakter vid olika typer av event samt i restaurang- och krogmiljöer.

Vår professionella och serviceinriktade personal ser till att säkerhetsarrangemangen löper smidigt och håller högsta kvalitét.

Kontakta oss!

Personsäkerhet

Vi anser att personlig integritet borde vara en självklarhet. När personers grundtrygghet och säkerhet är hotade står vi till tjänst med vår sakkunskap för hur situationen bör hanteras.

Vi utför en riskbedömning för att identifiera tänkbara hotbilder. Utgående från riskbedömningen vidtar vi lämpliga åtgärder för att minimera och avlägsna risker. Dessa åtgärder kan vara t.ex. överfallslarm eller personskydd.

Alla lösningar utformas individuellt och våra arbetsmetoder är diskreta och förebyggande.

Kontakta oss!

Stationär bevakning

Vid stationär bevakning finns väktare konstant på plats under överenskommen tid. Syftet med denna typ av bevakning är att väktaren genom sin närvaro ska förebygga olika problemsituationer och trygga personalens och kundernas vistelse på platsen.

Bevakningen kan beroende av situation och önskemål skötas av uniformsklädd eller civilklädd väktare.

Kontakta oss!

Cityväktare

Cityväktare utför bevakning i centrumområden och i affärslokaler under deras öppethållningstider. Väktaren som cirkulerar mellan platserna förebygger och förhindrar effektivt otrygghet och störningar i affärsverksamheten.

Kunderna som använder sig av denna tjänst delar på bevakningskostnaderna och därför är denna typ av bevakning en mycket kostnadseffektiv lösning.

Kontakta oss!

Värdetransport

Vi transporterar kontanter, värdepapper eller andra värdeföremål på ett säkert sätt. Vid olika typer av evenemang och tillställningar sköter vår yrkeskunniga personal om värdehanteringen för att garantera säkerhet och smidighet.

Även här erbjuder vi våra kunder individuellt anpassade lösningar.

Kontakta oss!
MTP Syd Ab 2021
Web design by KeKu Design