Bevakningstjänster för
Företag

Larmmottagning
& Larmutryckning 24/7

Vi står till tjänst med larmottagning och larmutryckning dygnet runt. Larmen förmedlas snabbt vidare från alarmcentralen till våra jourhavande väktare.

Vår personal rycker ut vid till exempel inbrotts-, överfalls-, brand, - och fastighetstekniska larm. Vid eventuella larmbesök skrivs sedan en händelserapport till kunden där det framkommer orsaken till besöket och vilka åtgärder som vidtagits eller borde vidtas.

När vi behövs är det viktigt för oss att alltid vara på plats så snabbt som möjligt, samt att lösa och hantera alla problem och situationer på ett smidigt sätt.

Kontakta oss!
Larmmottagning
Ronderande väktare

Ronderande väktare

Den ronderande väktarens huvuduppgift är att förebygga hot mot bevakningsobjekten och dess personal eller invånare. Denna bevakningsform lämpar sig för företag, industrier, butiker, skolor, sjukvårdsinrättningar och privathushåll.

Ronderna är individuellt anpassade för samtliga kunder och kan exempelvis vara stängning-, kontroll- eller brandronder.

Denna typ av bevakning har visat sig vara ett effektivt skydd mot bland annat inbrott, bränder och skadegörelse.

Kontakta oss!

Personalstöd

Vi står till tjänst med personalstöd, till exempel lyfthjälp enligt särskild överenskommelse.

Kontakta oss!
Personalstöd
Ordningsvakttjänster

Ordningsvakttjänster

Vi kan stå till tjänst med ordningsvakter vid olika typer av event. Även vid restauranger och barer hjälper vi till med att övervaka ordningen.

Vår professionella och serviceinriktade personal ser till att säkerhetsarrangemangen löper smidigt och håller högsta kvalitét.

Kontakta oss!

Personsäkerhet

Vi anser att personlig integritet borde vara en självklarhet. När personers grundtrygghet och säkerhet är hotade står vi till tjänst med vår sakkunskap för hur situationen bör hanteras.

Vi utför en riskbedömning för att identifiera tänkbara hotbilder. Utgående från riskbedömningen vidtar vi lämpliga åtgärder för att minimera och avlägsna risker. Dessa åtgärder kan vara t.ex. överfallslarm eller personskydd.

Alla lösningar utformas individuellt och våra arbetsmetoder är diskreta och förebyggande.

Kontakta oss!
Personsäkerhet
Stationär bevakning

Stationär bevakning

Vid stationär bevakning finns väktare konstant på plats under överenskommen tid. Syftet med denna typ av bevakning är att väktaren genom sin närvaro ska förebygga olika problemsituationer och trygga personalens och kundernas vistelse på platsen.

Bevakningen kan beroende av situation och önskemål skötas av uniforms- eller civilklädd väktare.

Kontakta oss!

Cityväktare

Cityväktare utför bevakning i centrumområden och i affärslokaler under deras öppethållandetider. Väktaren som cirkulerar mellan platserna förebygger och förhindrar effektivt otrygghet och störningar i affärsverksamheten.

Kunderna som använder sig av denna tjänst delar på bevakningskostnaderna och därför är denna typ av bevakning en mycket kostnadseffektiv lösning.

Kontakta oss!
Cityväktare
Värdetransport

Värdetransport

Vi transporterar kontanter, värdepapper eller andra värdeföremål på ett säkert sätt. Vid olika typer av evenemang och tillställningar sköter vår yrkeskunniga personal om värdehanteringen för att garantera säkerhet och smidighet.

Även här erbjuder vi våra kunder individuellt anpassade lösningar.

Kontakta oss!
MTP Syd Ab 2022
Web design by KeKu Design