Vartiointipalvelut
yrityksille

Hälytysvastaanotto &
päivystys 24/7

Vastaanotamme hälytyksiä ja lähdemme hälytyskäynneille vuorokauden ympäri. Hälytys siirtyy nopeasti hälytyskeskuksesta päivystävälle vartijallemme.
Henkilökuntamme lähtee hälytyskäynnille saatuaan esimerkiksi murto-, hätä-, palo- tai kiinteistöteknisen hälytyksen. Mahdollisesta hälytyskäynnistä laaditaan asiakkaalle tapahtumaraportti, josta käy ilmi käynnin syy ja tehdyt toimenpiteet tai toimenpiteet, joihin tulisi ryhtyä.

Meille on tärkeää saapua hälytyspaikalle mahdollisimman nopeasti sekä ratkaista ja hoitaa kaikki ongelmat ja tilanteet joustavasti.

Ota yhteyttä!

Piirivartiointi

Kiertävän vartijan päätehtävänä on ehkäistä vartiointikohteisiin ja niiden henkilöstöön tai asukkaisiin kohdistuvia uhkia. Tästä vartiointimuodosta hyötyvät erityyppiset yritykset ja teollisuuslaitokset sekä myymälät, koulut ja terveydenhuoltolaitokset mutta myös yksityistaloudet.

Kierrokset sovitetaan yksilöllisesti kunkin asiakkaan mukaan. Ne voivat olla esim. sulkemisajan kierroksia, valvontakierroksia tai palovalvontakierroksia.

Tämäntyyppinen vartiointi on osoittautunut tehokkaaksi suojauduttaessa muun muassa murtoja, paloja ja ilkivaltaa vastaan.

Ota yhteyttä!

Henkilöstön tukeminen

Tarjoamme henkilöstölle tukipalveluja, esimerkiksi nostoapua, erillisellä sopimuksella.

Ota yhteyttä!
Personalstöd
Ordningsvakttjänster

Järjestyksenvalvonta

Tarjoamme järjestyksenvalvontapalveluja erityyppisiin tapahtumiin sekä ravintoloihin ja yökerhoihin.

Ammattimainen ja palveluhenkinen henkilökuntamme huolehtii turvallisuusjärjestelyjen laadukkaasta ja sutjakasta sujumisesta.

Ota yhteyttä!

Henkilösuojaus

Henkilökohtaisen koskemattomuuden tulisi mielestämme olla itsestään selvä asia. Kun ihmisten perusturvallisuus ja koskemattomuus ovat uhattuina, tarjoamme käyttöön asiantuntemuksemme tilanteen hoitamiseksi.

Teemme riskiarvioinnin tunnistaaksemme mahdolliset uhkakuvat. Ryhdymme riskiarvioinnin pohjalta soveltuviin toimenpiteisiin riskien minimoimiseksi ja poistamiseksi. Näitä toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi päällekarkaushälytys tai henkilösuojaus. Kaikki ratkaisut laaditaan yksilöllisesti, ja työmenetelmämme ovat luonteeltaan ennakoivia ja huomiota herättämättömiä.

Ota yhteyttä!
Personsäkerhet
Stationär bevakning

Paikallisvartiointi

Paikallisvartioinnissa vartijamme on jatkuvasti paikalla yhdessä sopimamme ajan. Tämäntyyppisen vartioinnin tarkoituksena on, että vartija ehkäisee läsnäolollaan erilaisia ongelmatilanteita ja turvaa henkilökunnan ja asiakkaiden oleskelun paikassa.

Vartiointi voidaan tilanteesta ja toiveista riippuen hoitaa virka-asuisilla tai siviiliasuisilla vartijoilla.

Ota yhteyttä!

City-Vartija

City-vartijat suorittavat vartiointia keskusta-alueilla tai liikehuoneistoissa niiden aukioloaikoina. Paikkoja kiertävät vartijat ehkäisevät ja estävät tehokkaasti turvattomuutta ja liiketoiminnan häiriöitä.

Tämäntyyppistä palvelua käyttävät asiakkaat jakavat keskenään vartiointikustannukset, ja siksi tämä onkin erittäin kustannustehokas ratkaisu.

Ota yhteyttä!
Cityväktare
Värdetransport

Arvokuljetukset

Kuljetamme turvallisesti ja varmasti käteistä, arvopapereita tai muita arvoesineitä. Ammattimainen henkilökuntamme huolehtii erityyppisissä tapahtumissa arvo-omaisuuden käsittelystä turvallisuuden ja joustavuuden takaamiseksi.

Tarjoamme tässäkin asiakkaillemme yksilöllisesti sovitettuja ratkaisuja.

Ota yhteyttä!
MTP Syd Ab 2021
Web design by KeKu Design