Paloturvallisuus

Onko teillä varmuus siitä, että palosammuttimenne on tarkastettu ja että ne ovat toimintakuntoisia? Tarjoamme apua palosammuttimien lakisääteisiin tarkastuksiin ja huoltoon, jotta sammuttimet pysyvät kunnossa, ja varmistamme näin palosammuttimien toiminnan onnettomuuden sattuessa.

Palosammuttimen huolto
ma - pe kl. 8-16

Palosammuttimen tarkastukset

Palosammuttimet on tarkastettava ja huollettava asianmukaisesti niiden toimintakunnon varmistamiseksi. Se kuuluu kiinteistönhaltijan velvollisuuksiin.

Käsisammuttimet on tarkastettava:


- Vuoden välein, jos sammutinta säilytetään tilassa, jossa se on alttiina toimintakuntoon vaikuttaville tekijöille. Tällaisia tekijöitä ovat esimerkiksi kosteus, tärinä, lämpötilavaihtelut tai pakkanen.

- Kahden vuoden välein, jos sammutinta säilytetään sisällä kuivissa tiloissa, joissa lämpötila ei vaihtele.

Ensimmäisen tarkastuksen ajankohta määräytyy käsisammuttimen valmistuspäiväyksen mukaan.

Ottakaa yhteyttä MTP Suupohjaan ja saatte tarkastukset tehdyiksi!

Ota yhteyttä!
Granskning av brandsläckare
Service av brandsläckare

Palosammuttimien huollot

Jos palosammutin on yli 10 vuotta vanha, se on huollettava. Palosammuttimen huolto sisältää tarkastuksen lisäksi sammuttimen purun, jauheen vaihdon ja koeponnistuksen.

Ota yhteyttä!

Koulutus


Tarjoamme paloturvallisuuden peruskoulutusta ja käytännön harjoituksia ryhmille, yksityisyrityksille sekä kunnille. Kouluttajamme ovat suorittaneet tämän osa-alueen erityiskoulutuksen.

Koulutuksen tarkoituksena on lisätä osallistujien tietoa aiheesta, jotta he pystyvät paremmin ehkäisemään ja käsittelemään olemassa olevia riskejä, joista voi seurata tulipalo tai muu onnettomuus.

Mottomme kuuluu: oikeanlaiset varusteet ja oikea koulutus rakentavat turvallisemman työpaikan.

Ota yhteyttä!
Brand
Brandsläckare

Palohälytyslaitteet

Hoidamme myös automaattisia paloilmoitinlaitteita ja testaamme niitä kuukausittain. Vartijamme voivat lähteä myös näiden laitteiden hälyttäessä paikan päälle, jos asiakas niin haluaa. Tällaisissa hälytyksissä vartija voi auttaa esimerkiksi tilojen evakuoinnissa, ensisammutuksessa tai eri tilojen tarkastamisessa.

Ota yhteyttä!

Palovahtipalvelu

Tarjoamme palovahtipalvelua palopaikan jälkivartiointiin tai työpaikalle, jossa on uhkana tulipalon vaara. Palovahtimme ovat suorittaneet tulitöiden erityiskoulutuksen ja hallitsevat näillä työpaikoilla esiintyvät riskit.

Ota yhteyttä!
Många brandsläckare
MTP Syd Ab 2021
Web design by KeKu Design